Produkter

LAMMKÖTT

Våra ledord är bästa köttkvalitet, god djuromsorg och lokal produktion.

 

För att kunna sälja LAMMKÖTT med förutsättningar för bästa kvalitet så är våra gårdar där vi föder upp djuren KRAV-godkända.

 

Vi undviker för djuren krävande långa transporter och stress då vi slaktar själva i vårt eget gårdsslakteri godkänt av både KRAV och Livsmedesverket.

 

Vi kan leverera allt från hela slaktkroppar till enstaka styckningsdetaljer. I vår prislista hittar du vad vi bland annat kan erbjuda. Hittar du inte vad du vill ha så kontakta oss ska vi försöka ordna det.

Lammlåda (helt lamm), styckat, vacuumpackade och märkta detaljer.

Det finns två alternativ: ”benfritt” och ”med ben”.

 

För bättre beskrivning se vår prislista

 

 

LAMM- o FÅRSKINN

 

Kalle o Liisa (Solängs Fårgård) säljer i första hand sina Gotlandsskinn på Gamlia julmarknad.

Hans kan ha något skinn på lager.

 

 

 

FAST AND

RELIABLE SERVICE